GALERIA

NIEKTÓRE NASZE TRANSPORTY
 

HAMBURG Asklepios Klinik Altona

 
 

Busko Zdrój Szpital Rejonowy Zespołu Opieki Zdrowotnej

 
 

Szpital Regionine Telsiu Ligonine, Kalno LITWA

 
 
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu